Czym jest 15audio?

To cykl rozmów. Zrodzony w reakcji na informacyjny przesyt, chaos i banał. Napędzany ciekawością do świata. Nagrywany z intencją, by z każdego spotkania wydestylować to, co inspirujące, budzące refleksję, skłaniające do działania.

To kilkanaście minut  spędzonych z osobą o wyrazistym, wnikliwym stosunku do rzeczywistości.  Z osobą, która współkształtuje rzeczywistość na własnych zasadach; hic et nunc przeciwstawia się trudnościom albo w zaskakująco harmonijny sposób układa relacje z otoczeniem.

Rozmowa plus zdjęcie – wystarczająco dużo.